Keuren en inspectie

Wat kunnen wij voor u betekenen op het gebied van keuringen.

control, quality control, certification

NEN 3140 inspectie

Scios scope 8 / Scios scope 10

checklist, list, check

NEN 1010 controle

NEN 1010 Opleverinspectie

accept, yes, checkmark

Keuren arbeidsmiddelen

Volgens norm NEN 3140

Fluke

Inspecties

Keuren en inspectie | Elke elektrische installatie moet volgens de wet zijn aangelegd volgens de norm die van kracht was op het moment van aanleg. Ook een belangrijke uitbreiding of wijziging van de elektrische installatie moet voldoen aan de Norm die van kracht is op het moment van uitbreiding of wijziging. Na de installateur, die verantwoordelijk is voor het werk dat hij levert, is de eigenaar van de installatie verantwoordelijk voor de installatie en zal hierop worden aangesproken als er iets fout gaat in verband met schade of letsel. Hoogsteder Elektrotechniek kan daarbij van dienst zijn om via inspectie te bepalen of de installatie voldoet aan de relevante normen. Wij laten de inspecties uitvoeren door een onafhankelijk bedrijf.

Als onafhankelijk bedrijf (geen installatiewerkzaamheden) geeft het keuringsbedrijf deze inspectie weer in een objectief inspectierapport waarin alle meet- en controlelijsten en conclusies worden weergegeven.

Naast het veiligheidsaspect kunnen deze inspecties ook belangrijk zijn voor de storingsgevoeligheid van een installatie, een regelmatige controle verkleint de kans op storingen en mogelijk productieverlies.

Wilt u een inspectie door het keuringsbedrijf laten uitvoeren dan wordt eerst in overleg een inspectieplan opgesteld en een offerte uitgebracht neemt u dan contact op met één van onze medewerkers.

Heeft u vragen over keuringen of inspectie?

Neem vrijblijvend contact met ons op, of vraag een offerte aan.

Thermografisch onderzoek

Een thermografisch onderzoek aan de elektrische installatie is een uitstekende aansluiting op een NEN3140 inspectie. Met een thermografisch onderzoek wordt er gecontroleerd of er te hoge temperaturen in een verdeelkast aanwezig zijn. Oorzaken van deze te hoge temperaturen kunnen bijvoorbeeld overbelastingen of loszittende verbindingen zijn. De gevolgen van deze temperaturen kunnen storingen veroorzaken of zelfs brand! Onder keuren arbeidsmiddelen wordt verstaan ; Alle elektrische machines die op de werkplek worden gebruikt die een elektrisch veiligheidsrisico kunnen opleveren bijvoorbeeld: Verlengsnoeren, boormachines, acculaders,bouwlampen, zaagtafels, zwerfkasten, vast opgestelde machines enz. Wilt u meer informatie ? neemt u dan contact op met één van onze medewerkers.

NEN INSPECTIES

Een veilige en betrouwbare elektrische installatie is een belangrijke voorwaarde voor de continuïteit van een bedrijf. Vanuit de Arbo-wet en verzekeraars wordt deze voorwaarde ook steeds vaker verplicht gesteld.

Hoogsteder Elektrotechniek beschikt over de kennis en ervaring om bedrijfsrisico’s op het gebied van elektrotechnische veiligheid en bedrijfsvoering te inventariseren. Wij leveren maatwerk adviezen en praktische beheersplannen om bedrijfsrisico’s te beperken en te beheersen*.

Fluke Thermografie